Последни данни от автоматични валежомери на 25-02-2018 г.

 Станция номер 

 Име 

 02/24/14ч 

 02/24/17ч 

 02/24/20ч 

 02/24/23ч 

 02/25/02ч 

 02/25/05ч 

 02/25/08ч 

 02/25/11ч 

 Сума 

 02/25/14ч 

 до02/25/15ч 

 1037 

 Грамада 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.4 

 1467 

 Кула 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.5 

  

 1547 

 ДолниЛом 

 0.0 

 0.1 

 0.2 

 0.4 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.7 

 0.1 

  

 2037 

 Bъpшeц 

 0.7 

 0.1 

 0.0 

 0.0 

 0.6 

 1.0 

 0.3 

 0.8 

 3.5 

 0.1 

  

 2417 

 Говежда 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 1.5 

 0.1 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 1.6 

 0.0 

 0.4 

 2587 

 Вълчeдръм 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 5017 

 Лoвeч 

 0.0 

 0.0 

 0.2 

 1.5 

 0.6 

 0.2 

 0.0 

 0.3 

 2.8 

 0.8 

  

 5027 

 Павликени 

 0.0 

 0.0 

 0.2 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.2 

 0.0 

 0.0 

 5047 

 Троян 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.8 

 0.4 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 1.2 

 0.0 

 0.0 

 5147 

 Беклемето 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.3 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.3 

 0.3 

 0.4 

 5467 

 Рибарица 

 0.0 

 0.0 

 0.3 

 0.7 

 0.3 

 0.1 

 0.0 

 0.0 

 1.4 

 0.0 

  

 5527 

 Априлци 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.4 

 0.6 

 0.2 

 0.0 

 0.0 

 1.2 

 0.2 

 0.0 

 6017 

 Севлиево 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 1.1 

 0.6 

 0.3 

 0.1 

 0.0 

 2.1 

 0.0 

 0.0 

 6487 

 Дряново 

 0.0 

 0.0 

 0.1 

 0.6 

 0.3 

 0.0 

 0.4 

 0.0 

 1.4 

  

  

 6497 

 Въглевци 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.2 

 0.3 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.5 

 0.0 

 0.0 

 7017 

 В.Tъpнoвo 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 7447 

 Костeл 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

  

 18800 

 Искър-Роман 

 0.0 

 0.0 

 0.1 

 0.9 

 0.3 

 0.0 

 0.0 

 0.2 

 1.5 

 0.8 

 0.4 

 23150 

 Голямарека-Стражица 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.6 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.6 

 0.0 

 0.0 

 23650 

 Янтра-Габрово 

 0.0 

 0.0 

 0.4 

 0.2 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.6 

 0.0 

 0.0 

 42477 

 вр.Шипка 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 64007 

 Пeтpoxaн 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 1.2 

 2.0 

 1.1 

 2.3 

 0.0 

 6.6 

 2.5 

 1.6 

 64017 

 Ботeвград 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.2 

 0.0 

  

  

  

  

  

 64427 

 Етрополе 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.5 

 0.4 

 0.0 

 0.1 

 0.7 

 1.7 

 0.4 

  

 64467 

 Своде 

 0.0 

 0.0 

 0.1 

 0.8 

 0.1 

 0.0 

 0.1 

 0.2 

 1.3 

 0.4 

  

 64607 

 Витиня 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.4 

 0.0 

 0.0 

 0.1 

 0.5 

 0.6 

 0.7