Последни данни от автоматични валежомери на 23-09-2017 г.

 Станция номер 

 Име 

 09/22/20ч 

 09/22/23ч 

 09/23/02ч 

 09/23/05ч 

 09/23/08ч 

 09/23/11ч 

 09/23/14ч 

 09/23/17ч 

 Сума 

 09/23/20ч 

 1037 

 Грамада 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 1467 

 Кула 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 2037 

 Bъpшeц 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 2417 

 Говежда 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 2587 

 Вълчeдръм 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 5017 

 Лoвeч 

 0.5 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.5 

 0.0 

 5027 

 Павликени 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 5047 

 Троян 

 1.0 

 0.0 

 0.0 

 0.2 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 1.2 

 0.0 

 5467 

 Рибарица 

 3.2 

 0.1 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 3.3 

 0.0 

 5527 

 Априлци 

 1.2 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 1.2 

 0.0 

 6017 

 Севлиево 

 0.3 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.3 

 0.0 

 6487 

 Дряново 

 0.5 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.5 

 0.0 

 6497 

 Въглевци 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 7017 

 В.Tъpнoвo 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 18750 

 Искър-Ребърково 

 0.2 

 0.3 

 0.3 

 0.1 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.9 

 0.0 

 18800 

 Искър-Роман 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 23650 

 Янтра-Габрово 

 0.4 

 0.2 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.6 

 0.0 

 23850 

 ЯнтраКаранци 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 42477 

 вр.Шипка 

 1.1 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 1.1 

 0.0 

 64007 

 Пeтpoxaн 

 1.1 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 1.1 

 0.0 

 64017 

 Ботeвград 

 0.2 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

  

  

  

  

  

  

 64427 

 Етрополе 

 0.7 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.7 

 0.0 

 64467 

 Своде 

 1.6 

 0.1 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.2 

 1.9 

 0.3 

 64607 

 Витиня 

 1.1 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 1.1 

 0.0